LaumenConsultancy - Facilitaire dienstverlening

Wat kan LaumenConsultancy voor u betekenen?

Procesmatig denken en werken, gebruikmakend van de
talenten van medewerkers, staan centraal in de werkwijze
van LaumenConsultancy.

LaumenConsultancy is uw partner,
voor:
- (Project)management
- Ontwerpmanagement
- Interim management
- Advisering
- Procesmanagement
- Verandermanagement

In de vakgebieden:
- Bouw / Infra
- Techniek
- Inkoop
- Facilitair beheer
- Dienstverlening

Voor projecten en bedrijven.

Een goede structuur waarin de creativiteit van de medewerkers kan floreren, leidt voor bedrijven en projecten tot positieve resultaten. Met de focus op het gezamenlijke doel, het wegnemen van de barrières die creativiteit in de weg staan en de uitgesproken wil om samen te werken kunnen complexe vraagstukken goed worden aangepakt en opgelost.
Binnen deze structuur kan LaumenConsultancy de rol van regisseur prima invullen.
Dit geldt uiteraard niet alleen voor de primaire processen maar ook voor ondersteunende processen.

Bijvoorbeeld bij projecten met een DBFM contract o.g. worden hoge eisen gesteld aan het functioneren van deze ondersteunende diensten. Denk hierbij aan Verificatie en Validatie van eisen en processen, informatiemanagement, configuratiemanagement, omgevingsmanagement, procesmanagement, etc. Niet zelden worden deze taken onderschat en niet tijdig ingevuld. Een goed functionerend ondersteunend apparaat binnen deze projecten bepaalt heel vaak het eindresultaat van zo'n contract.
Voor alle processen en de bijbehorende structuren geldt dat deze opvallend vaak verbeterd kunnen worden. Verbetering van deze zaken leidt niet zelden tot efficiënter en plezieriger werken.