LaumenConsultancy - Facilitaire dienstverlening

Bedrijf: Sodexo Altys Locatie: Schiphol Duur: 15 maanden

Sodexo Altys is een snelgroeiende dochteronderneming van Sodexo Nederland B.V. en richt zich op integrale facilitaire dienstverlening in Nederland. Het leveren van continu´teit, kwaliteit en een marktconforme prijs is een belangrijke doelstelling voor Sodexo Altys. Sinds april 2007 heeft Sodexo Altys het facilitair management van KLM overgenomen. De bestaande beheerstructuur van het oude KLM bedrijf moest worden aangepast. De geografische beheerstructuur wordt losgelaten en 2 nieuwe afdelingen Services en Techniek worden opgericht. Deze nieuwe afdelingen moesten worden opgebouwd in een structuur van
Competence Centers. Marcel Laumen heeft, als plaatsvervangend manager, de afdeling Techniek vormgegeven en voorbereid voor de definitieve overgang op 1 februari 2008. Aansluitend aan deze opdracht is Marcel Laumen gestart als projectmanager in een project van vervanging van ca 780 stuks zogenaamde multifunctionals binnen de KLM organisatie. Sodexo Altys en KLM hebben gezamenlijk voor deze vervanging de aanbesteding gedaan. Binnen Sodexo Altys is de afdeling docucenters verantwoordelijk voor dit specifieke product. Voor deze grootschalige vervanging is door Sodexo Altys samen met de automatiseringsafdeling van KLM en de leverancier een projectgroep onder zijn leiding gevormd.
Vˇˇr 1 december 2008 waren alle apparaten vervangen.

Ga terug