LaumenConsultancy - Facilitaire dienstverlening

Bedrijf: Terminal Real Estate Locatie: Schiphol Duur: 15 maanden

De Terminalruimten worden gebruikt voor de aviation activiteiten: het afhandelen van de passagiersstromen en Security en daarnaast door Business Area Real Estate (o.a. kantoorverhuur) en de Business Area Consumers (beide non- aviation). De kosten van de ruimten worden toegewezen aan de gebruikers van de ruimten, de zogenaamde PMCs. De kosten van aviation ruimtegebruik dienen deels te worden opgebracht door de luchtvaartmaatschappijen via toeslag van luchthavengelden op de tickets. De kosten van het gebruik van ruimten voor non-aviation activiteiten dienen gedeeltelijk te worden opgebracht door huurpenningen. Er bestond dus een spanningsveld tussen de sectoren aviation en non-aviation. Wie krijgt de kosten van welke m2 doorbelast?
Het was aan Marcel Laumen om voor de afdeling Ruimtebeheer een eenduidige verrekening en toekenningsysteem te ontwikkelen waaraan alle partijen zich kunnen conformeren. Het opzetten van deze
systematiek stond behoorlijk onder tijdsdruk. Marcel definieerde de
PMC-richtlijnen voor het ruimtegebruik en zette de benodigde processen en werkmethodieken op rondom de toekenning van ruimtegebruik.
Tevens was het aan hem consensus te bereiken tussen de diverse gebruikers van het Terminalgebouw. Door zich consequent als onafhankelijke op te stellen en open en eerlijk te communiceren, is dit Marcel ook gelukt. De resultaten van deze processen worden weergegeven in zogenaamde ruimteallocatie-tekeningen, (PMC)tekeningen waarop het gebruik door de verschillende partijen met kleuren is aangegeven, waarbij elke partij zn eigen kleur heeft. Deze werkwijze maakt het mogelijk duidelijke afspraken te maken over de allocatie van kosten. Tevens is sturing op deze gegevens in de toekomst hiermee mogelijk gemaakt.
Na deze activiteiten heeft TRE Marcel nog ingezet voor kwalitatieve toetsing van de activiteiten en processen. Eveneens voor het doorlichten en aanpassen van interne processen rondom revisiebeheer, het ondersteunen van een ontwerpersoverleg in het kader van midden- tot lange termijnvisie van de Terminal en het bemiddelen in zaken tussen TRE en gebruikers en andere belanghebbenden in de Terminal.

Ga terug