LaumenConsultancy - Facilitaire dienstverlening

Bedrijf: Transport Techniek Delft Locatie: Delft Duur: 9 maanden

Transport Techniek Delft is een voormalig staatsbedrijf dat nu in private handen is. De kernactiviteit is het uitrusten van voertuigen voor een bepaalde taak. Bijvoorbeeld als bedrijfswagen voor monteurs, of als ME-busje, etc. Bij dit bedrijf was Marcel Laumen interim productiemanager. Binnen TTD werd veel ge´mproviseerd. Het bedrijf was vooral op output gericht en vaak heel ad hoc. Marcel heeft processen gedefinieerd en ingevoerd, nadat hij de organisatie snel maar goed had doorgelicht.
Vervolgens ging hij het proces in om samen met de bedrijfsleiding een organisatievorm te kiezen. Hij zorgde daarbij voor een groot draagvlak voor het gekozen model.
Hij heeft de bedrijfsleiding gestimuleerd om de processen, met de bijbehorende activiteiten, van het bedrijf te beschrijven. Deze processen en activiteiten zijn vastgelegd en afgestemd in de zogenaamde taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden matrix die vervolgens is ingericht op de nieuwe organisatiestructuur. Omdat de processen nu duidelijk zijn is het mogelijk om de gehele organisatie te beschrijven, inclusief de nieuwe functieprofielen.
Daarnaast is Marcel gedurende een aantal uren per week bezig met een Risico Inventarisatie en Evaluatie onderzoek in samenwerking met de
vestigingsleiders. De resultaten worden verwerkt in een ARBO jaarplan.

Ga terug